Billedet på sidehoved
image
Hvad er Skolekredsen?

1. Baggrund
Med den nye skolestruktur, hvor der nu er en fælles skolecenterbestyrelse fra de tre skoler og SFO, er det en god ide at have et ide- og dialogforum, hvor emner af generel interesse inden for det felt, som klasseforældrerådene og skolecenterbestyrelsen arbejder under, kan tages op.
Tidligere har Skolerådet fungeret som dette lokale forum.

På Løkken Skole ønsker vi en bredere kontakt til forældrene og kunne tænke os et dialogforum – Skolekredsen – som skal bestå af en forældrerepræsentant fra hvert klasseforældreråd. Klasseforældrerådenes opgaver har oftest været at arrangere ture og klassearrangementer, men vi har brug for, at høre jeres mening om dette og hint og få gode idéer til det samlede skolecenters fortsatte udvikling.

2. Formål
Formålet med Skolekredsen er:
 • at skolecenterbestyrelsens arbejde udbredes på den lokale skole,
 • at sikre medlemmerne i skolecenterbestyrelsen en bred kontakt til forældrene, således at nye ideer kan skabes fra Skolekredsen
 • at være med til at skabe de bedste betingelser for skole-hjemsamarbejde og hermed elevernes udvikling og trivsel
3. Skolekredsens sammensætning
Skolekredsen består af
 • 2 medlemmer af skolecenterbestyrelsen fra Løkken Skole
 • 1 repræsentant fra hvert klasseforældreråd,
 • Skoleleder og ad hoc skolecenterleder
 • 1-2 medarbejderrepræsentanter
På første møde vælges:
 • Formand – født medlem er en af skolecenterbestyrelsesmedlemmerne
 • Næstformand
 • Repræsentanter fra alle klasseforældreråd samt suppleanter
 • Sekretær
4. Mødefrekvens
Skolekredsen mødes ordinært 4 gange om året.
Skolekredsen kan ekstraordinært mødes ved større emner

5. Indkaldelse
Formand og næstformand indkalder til møderne, og udsender forslag til dagsorden 14 dage før mødet. Evt. tilføjelser sendes til formanden inden en uge før mødet.
Sekretæren udarbejder referat, der udsendes til alle medlemmer af Skolekredsen

Merete Lehmann Andersen, formand for skolecenterbestyrelsen
Torsten Ussing, medlem af skolecenterbestyrelsen
Annnemarie Poulsen, skoleleder

 

0.L Britta Andersen Springborg
1. L Mia Brix
2. L Marlene Yde Villadsen
3. L Camilla Glarkrog
3. M Kathrine Purup Lindhardt
4. L Jette Lønsman Gjøderum
5. L Lene Nørgaard
6. L Pia Veiergang Nielsen
6. M Henrik Frandsen
7. L Bente Nissen
8. L Tina Egebak
9. L Jette Lønsman Gjøderum