Billedet på sidehoved
image

Principper for lejrskoler

Fase 1:
Der afvikles lejrskole i fase 1 med 1 overnatning og 2 rejsedage.

Fase 2:
Der afvikles lejrskole i fase 2 med 4 overnatninger 5 rejsedage.

Fase 3:
Der kan afvikles en lejrskole (introtur) på 7. årgang med 1 overnatning og 2 rejsedage.

Der gives mulighed for afvikling af skolerejse i fase 3 med max. 4 overnatninger og 5 rejsedage.

Lejrskoler:
Udgiften dækkes af skolen og udgifter til lejrskoleaktivitet indarbejdes i skolens budget.
Lejrskoler er en del af den obligatoriske del af undervisningen.
 
Skolerejser:
Udgiften til skolerejser dækkes af eleven. Skolerejsen er et tilbud og hvis dette ikke ønskes, etableres anden undervisning eller praktik i stedet.

Forplejning:
Til skolerejser og lejrskoler kan der opkræves forældrebetaling til forplejning efter statens satser.

Skolepatrulje:
Skolepatruljerne tilbydes en tur jf. det lokale undervisningssteds tradition. Turen arrangeres og betales således af det enkelte undervisningssteds. Der kan opkræveres forældrebetaling til dækning af forplejning.