Billedet på sidehoved
image

Retningslinjer for elevrådet

 • Formanden vælges for en toårig periode. Næsteformanden bliver automatisk formand, da vi i elevrådet gør brug af en tutorordning.

 • Formanden og næstformanden har ret til at deltage ved alle bestyrelsesmøder.

 • Formanden og næstformanden deltager i temaaftenerne ved bestyrelsesmøderne.

 • Elevrådet mødes seks til otte gange om året.

 • Elevrådet dannes fra 2. til 9. klasse. Klasserne vælger en repræsentant og en suppleant.

 • Fra 2. til 6. klasse deltager både repræsentanten og suppleanten i elevrådsmøderne.

 • Elevrådet skal en gang om året have besøg af DanskeSkoleelever

 • Elevrådet skal samarbejde med Hjørring Kommunes fælles elevråd.

 • Elevrådsformanden kan holde tale ved festlige lejligheder.
 • Elevrådsformanden og næstformanden deltager ved informationsmødet vedr. kommende 7. årgang. Deres opgave er, at de skal fortælle om elevernes glæde, skolerejser, det sociale liv og faglige oplevelser på Vrå Skole.

 • Elevrådsformanden kan holde tale ved dimissionsfesten.


  Retningslinjer for kontaktlæren

 • Elevrådsformanden skal være valgt inden d. 15. september. (Skolebestyrelsens forretningsorden)

 • Elevrådsformandens navn og e-mailadresse sendes til distriktslederen. (Skolebestyrelsens forretningsorden)

 • Formændene for elevrådene vil inden skolebestyrelsesmøderne blive orienteret om mødes indhold af kontaktlæreren. (Skolebestyrelsens forretningsorden)

 • Vejleder og støtter eleverne i deres deltagelse i elevrådsarbejdet. (Fra Akkordaftale)

 • Igangsætter og fremmer elevrådet. (Fra Akkordaftale)

 • Skal være elevrådets ”voksenkontakt” til skoleledelsen og skolens medarbejdere (Fra Akkordaftale)

 • Skal være behjælpelig med at kopiere og distribuere materialer for og til elevrådet. (Fra Akkordaftale)

 • Skal yde elevrådet hjælp med udfærdigelsen af forslag, udtalelser, dagsordener, referater, m.m. (Fra Akkordaftale)

 • Dagsordener skal lægges på SkoleKom en uge før elevrådsmøderne.