Billedet på sidehoved
image

Principper for omklædning og badning i forbindelse med idræt.

  • Faget idræt er obligatorisk på alle klassetrin
  • En elev kan helt eller delvist fritages for undervisning i idræt. Dette kræver en underskrevet anmodning fra hjemmet.
  • Ved anmodning om længere tids fravær kan skolen kræve lægeattest.
  • Omklædning og bad er en del af faget idræt.
  • Undervisningen forudsætter normalt fuld omklædning og badning. I børnehaveklassen og 1. klasse kan der gælde særlige forhold.
  • Af hensyn til personlig hygiejne og til klassens indeklima kan fritagelse for bad ikke finde sted alene. Fritagelse for bad og idræt følges normalt ad.
  • Der skal foreligge en skriftlig aftale med idrætslæreren, hvis det er nødvendigt at klæde om og bade under afskærmede forhold.
  • Opsyn i forbindelse med idræt og badning gælder bekendtgørelsen om opsyn af folkeskoleelever i skoletiden (bekendtgørelse nr. 38).
  • Hvis en elev har fodvorter, og disse er under behandling deltages der i faget.